Делови за леење

  • Introduction of Casting Parts Business Development

    Воведување деловен развој на леани делови

    Го положи меѓународниот сертификат за квалитет ISO9001, има совршен систем за управување со квалитет во строга согласност со ISO9001 стандардот за управување со квалитет, Има менаџер за квалитет со полно работно време, Новиот производ на програмата за валидација на процеси, Различни процеси со упатства за работа и инспектори со полно работно време , Квалитетот на датотеката, записот е целосен, разумен и ефективен.