Булдожер SD7K

  • Hydro-static Bulldozer SD7K

    Хидро-статички булдожер SD7K

    Полу-цврст суспендиран, покачен запчаник, електронски мотор на ниво, хидростатички и континуирано променлив менувач, целосно совпаѓање на моќноста, автоматски контролен независен систем за ладење.